Concello de Riveira | Concello de Riveira

Consulta de Recibos

A través deste apartado, poderá consultar todos os seus recibos domiciliados no Concello de Ribeira. Introduza os campos que se requiren e consulte os datos pertencentes ao seu recibo bancario.